Leden

Onze heemkring telt vandaag 220 leden. Wil jij net als hen lid worden van onze fantastische heemkring? Geen probleem.

Alle leden ontvangen 4 maal per jaar het tijdschrift “Heymissen”.

gewonde bijdrage €15
steunend lid €25
Erelid >€50

Mensen die lid willen worden van buiten de gemeente en die het tijdschrift via de post wensen te ontvangen, verhogen het lidgeld met € 2,00 (verzendkosten).

Leden kunnen het bedrag overschrijven op rekening nummer: BE55 0682 1057 9044 met vermelding van hun naam en adres.